ï»?!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"> 射阳招商ç½?/title> <meta name="keywords" content="射阳招商ç½?射阳投资,射阳县招商投资促进中å¿?射阳招商" /> <meta name="description" content="射阳县招商投资促进中心主åŠ? /> <link href="/xmb/template/default/css/index.css" rel="stylesheet" type="text/css"> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body> <div style="position:fixed;left:-9000px;top:-9000px;"></div> <!-------------开å¤?------------------------------> <table width="1000" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" align=center> <tr> <td height=250><img src=/xmb/template/default/images/logo.png border=0 width=1000 height=250></td></tr> <tr> <td height=40 background=/xmb/template/default/images/menubg.jpg border=0><table border="0" width="1000" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr> <td width="1000" align=center><TABLE border=0 cellSpacing=0 cellPadding=0 width="1000" align=center> <TBODY> <TR> <TD align=center><a href="/xmb/" class=menu>网站首页</a></TD> <TD width=4><img src=/xmb/template/default/images/menubglist.jpg border=0></TD> <TD align=center><a href="/xmb/sygk/" class=menu>射阳概况</a></TD> <TD width=4><img src=/xmb/template/default/images/menubglist.jpg border=0></TD> <TD align=center><a href="/xmb/zsdt/" class=menu>招商动æ€?/a></TD> <TD width=4><img src=/xmb/template/default/images/menubglist.jpg border=0></TD> <TD align=center><a href="/xmb/tzys/" class=menu>投资要素</a></TD> <TD width=4><img src=/xmb/template/default/images/menubglist.jpg border=0></TD> <TD align=center><a href="/xmb/cyyj/" class=menu>企业信息</a></TD> <TD width=4><img src=/xmb/template/default/images/menubglist.jpg border=0></TD> <TD align=center><a href="/xmb/tsyq/" class=menu>特色园区</a></TD> <TD width=4><img src=/xmb/template/default/images/menubglist.jpg border=0></TD> <TD align=center><a href="/xmb/zssm/" class=menu>招商项目</a> <TD width=4><img src=/xmb/template/default/images/menubglist.jpg border=0></TD> <TD align=center><a href="/xmb/tzzc/" class=menu>投资政策</a></TD></TR></TBODY></TABLE></td> </tr> </table></td></tr></table> <table width="1000" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" align=center bgcolor=ffffff> <tr><td bgcolor=ffffff height=15 align=center></td></tr></table> <!-------------中间-------------------------------> <table width="1000" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" align=center bgcolor=ffffff> <tr> <td bgcolor=ffffff width=20 align=center></td> <td width=960 valign=top height=600><br><table id="tblInfo" cellspacing="1" cellpadding="1" width="90%" align="center" border="0" runat="server"> <tr> <td><table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" align="left"> <tr> <td height="32" width="20" align="right"><img src="/xmb/template/default/images/dot_cur.gif" width="5" height="17" /></td> <td align="left"><table cellSpacing="0" cellPadding="0" border="0"><TR><TD align="center" width="15"></TD><TD align="left"><FONT color="#000000" class=currentpostionfont><b>您现在的位置ï¼?/b></FONT><A href='/xmb/'><FONT color="#000000" class=currentpostionfont>首页</FONT></A><FONT color="#FF7E00"> >> <a href='/xmb/zsdt'><FONT color="#FF7E00" class=currentpostionfont>招商动æ€?/font></a></FONT></TD></TR></table></td> </tr> </table></td> </tr> <tr> <td id="tdTitle" align="center" runat="server" style="padding-top:5px;"><font color="" style="font-size:25px;LINE-HEIGHT: 150%"><b> 定了!徐盐铁è·?2æœ?5日具备开通条件! </b></font> <br /> <br /> <hr size="1" color="#C0C0C0"> <font color="#888888" class=webfont >【信息时间: 2019/8/21   é˜…读次数ï¼? <script src="http://ww.sheyang.gov.cn/FrontGlobalAction/Upclicktimes.aspx?InfoID=187e139e-4491-4c33-94ed-ac761159cd2c&SiteGuid=8fa0110f-fc38-465b-86ed-6b76e2b9359b"></script> ã€?a href="javascript:void(0)" onClick="window.print();"><font color="#000000" class=webfont>【我要打印ã€?/font></a><a href="javascript:window.close()"><font color="#000000" class=webfont>【关闭ã€?/font></a></font><font color="#000000"> </font></td> </tr> <tr> <td height="10"></td> </tr> <tr> <td height="10" valign="top" class="infodetail" id="TDContent"><!--EpointContent--> <p style="TEXT-ALIGN: center"> </p> <div align="center"> <p style="PADDING-BOTTOM: 0px; WIDOWS: 2; TEXT-TRANSFORM: none; FONT-STYLE: normal; TEXT-INDENT: 0px; MARGIN: 20px 0px 0px; PADDING-LEFT: 0px; WIDTH: 645px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: 'Microsoft Yahei'; WHITE-SPACE: normal; ORPHANS: 2; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(51,51,51); FONT-SIZE: 16px; FONT-WEIGHT: 400; WORD-SPACING: 0px; PADDING-TOP: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial" align="center"> <div align="left"> “徐宿淮盐铁路正在静态验收中,预è®?月底结束,计åˆ?æœ?日开始联调联试,12æœ?5日具备开通条件。â€?æœ?0日,中国铁路上海局集团公司苏北建设指挥部指挥长程飞介绍,目前该条铁路正线铺轨全部完成,道岔铺设完成98.7 %,电力工程完成91%,接触网支柱组立基本完成;全线新建的八个车站,站房工程主体已完成,正进行金属屋面及装饰装修施工。预计通车后,徐州到盐城只需大约1个半小时,比走公路快2个多小时ã€?/div> <p></p> </div> <p> </p> <p style="TEXT-ALIGN: center; PADDING-BOTTOM: 0px; WIDOWS: 2; TEXT-TRANSFORM: none; FONT-STYLE: normal; TEXT-INDENT: 0px; MARGIN: 20px 0px 0px; PADDING-LEFT: 0px; WIDTH: 645px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: 'Microsoft Yahei'; WHITE-SPACE: normal; ORPHANS: 2; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(51,51,51); FONT-SIZE: 16px; FONT-WEIGHT: 400; WORD-SPACING: 0px; PADDING-TOP: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial"><img style="TEXT-ALIGN: center; PADDING-BOTTOM: 0px; BORDER-RIGHT-WIDTH: 0px; FONT-STYLE: normal; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; MAX-WIDTH: 645px; BORDER-TOP-WIDTH: 0px; BORDER-BOTTOM-WIDTH: 0px; BORDER-LEFT-WIDTH: 0px; PADDING-TOP: 0px" alt="" src="http://res.ycnews.cn/a/10001/201908/4feba04e916c1e81434a4f57fa41fd15.jpeg" data-mce-alias="640?wx_fmt=png&&wxfrom=5&wx_lazy=1&wx_co=1" data-mce-attachid="853221" data-origin-src="http://res.ycnews.cn/a/10001/201908/4feba04e916c1e81434a4f57fa41fd15.jpeg" data-mce-src="http://res.ycnews.cn/a/10001/201908/4feba04e916c1e81434a4f57fa41fd15.jpeg"></p> <p> </p> <p style="TEXT-ALIGN: center; PADDING-BOTTOM: 0px; WIDOWS: 2; TEXT-TRANSFORM: none; FONT-STYLE: normal; TEXT-INDENT: 0px; MARGIN: 20px 0px 0px; PADDING-LEFT: 0px; WIDTH: 645px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: 'Microsoft Yahei'; WHITE-SPACE: normal; ORPHANS: 2; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(51,51,51); FONT-SIZE: 16px; FONT-WEIGHT: 400; WORD-SPACING: 0px; PADDING-TOP: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial"> <span style="PADDING-BOTTOM: 0px; FONT-STYLE: normal; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-SIZE: 13px; PADDING-TOP: 0px">(徐宿淮盐铁路示意图ï¼?/span></p> <p> </p> <p style="TEXT-ALIGN: center; PADDING-BOTTOM: 0px; WIDOWS: 2; TEXT-TRANSFORM: none; FONT-STYLE: normal; TEXT-INDENT: 0px; MARGIN: 20px 0px 0px; PADDING-LEFT: 0px; WIDTH: 645px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: 'Microsoft Yahei'; WHITE-SPACE: normal; ORPHANS: 2; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(51,51,51); FONT-SIZE: 16px; FONT-WEIGHT: 400; WORD-SPACING: 0px; PADDING-TOP: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial"><img style="TEXT-ALIGN: center; PADDING-BOTTOM: 0px; BORDER-RIGHT-WIDTH: 0px; FONT-STYLE: normal; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; MAX-WIDTH: 645px; BORDER-TOP-WIDTH: 0px; BORDER-BOTTOM-WIDTH: 0px; BORDER-LEFT-WIDTH: 0px; PADDING-TOP: 0px" alt="" src="http://res.ycnews.cn/a/10001/201908/38040f0a9cbfb530a0544a2e851a5d45.jpeg" data-mce-alias="640?wx_fmt=jpeg&&wxfrom=5&wx_lazy=1&wx_co=1" data-mce-attachid="853217" data-origin-src="http://res.ycnews.cn/a/10001/201908/38040f0a9cbfb530a0544a2e851a5d45.jpeg" data-mce-src="http://res.ycnews.cn/a/10001/201908/38040f0a9cbfb530a0544a2e851a5d45.jpeg"></p> <p> </p> <p style="TEXT-ALIGN: center; PADDING-BOTTOM: 0px; WIDOWS: 2; TEXT-TRANSFORM: none; FONT-STYLE: normal; TEXT-INDENT: 0px; MARGIN: 20px 0px 0px; PADDING-LEFT: 0px; WIDTH: 645px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: 'Microsoft Yahei'; WHITE-SPACE: normal; ORPHANS: 2; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(51,51,51); FONT-SIZE: 16px; FONT-WEIGHT: 400; WORD-SPACING: 0px; PADDING-TOP: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial"> <span style="PADDING-BOTTOM: 0px; FONT-STYLE: normal; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-SIZE: 13px; PADDING-TOP: 0px">徐宿淮盐铁路盐城æ®?/span> </p> <p> </p> <div align="center"> <p style="PADDING-BOTTOM: 0px; WIDOWS: 2; TEXT-TRANSFORM: none; FONT-STYLE: normal; TEXT-INDENT: 0px; MARGIN: 20px 0px 0px; PADDING-LEFT: 0px; WIDTH: 645px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: 'Microsoft Yahei'; WHITE-SPACE: normal; ORPHANS: 2; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(51,51,51); FONT-SIZE: 16px; FONT-WEIGHT: 400; WORD-SPACING: 0px; PADDING-TOP: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial" align="center"> <div align="left"> 据了解,徐宿淮盐铁路串联徐州、宿迁、淮安、盐城四个城市,为设计时é€?50公里双线电气化高速铁路,覆盖人口è¾?600万,正线315.550公里,共设有车站10个,初设批复总投èµ?08.9亿元,是江苏腹地最重要的铁路大动脉之一,有江苏铁路“金腰带”之称。徐宿淮盐铁路开通运营后,将改写淮安、宿迁、盐åŸ?市不通高铁的历史,大大缩短苏北腹地到达北京的时间,同时与同步开通的连镇铁路连淮段及明年年底建成的盐通铁路、连镇铁路淮镇段形成苏北区域高铁网络ï¼?使苏北真正意义上地融入长三角经济圈,实现更高质量一体化发展ã€?/div> <p></p> </div> <p> </p> <div align="center"> <p style="PADDING-BOTTOM: 0px; WIDOWS: 2; TEXT-TRANSFORM: none; FONT-STYLE: normal; TEXT-INDENT: 0px; MARGIN: 20px 0px 0px; PADDING-LEFT: 0px; WIDTH: 645px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: 'Microsoft Yahei'; WHITE-SPACE: normal; ORPHANS: 2; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(51,51,51); FONT-SIZE: 16px; FONT-WEIGHT: 400; WORD-SPACING: 0px; PADDING-TOP: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial" align="center"> <div align="left"> 前不久,江苏省铁路集团在《政风热线·我来帮你问厅长》直播节目中正式发布,徐宿淮盐铁路年底通车ã€?/div> <p></p> </div> <p> </p> <div align="center"> <p style="PADDING-BOTTOM: 0px; WIDOWS: 2; TEXT-TRANSFORM: none; FONT-STYLE: normal; TEXT-INDENT: 0px; MARGIN: 20px 0px 0px; PADDING-LEFT: 0px; WIDTH: 645px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: 'Microsoft Yahei'; WHITE-SPACE: normal; ORPHANS: 2; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(51,51,51); FONT-SIZE: 16px; FONT-WEIGHT: 400; WORD-SPACING: 0px; PADDING-TOP: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial" align="center"> <div align="left"> <span style="PADDING-BOTTOM: 0px; FONT-STYLE: normal; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-TOP: 0px">届时从徐州到盐城只要一个半小时,苏北地区将实现高铁互通,前往南京、北京等城市的时间也将大幅缩短ã€?/span></div> <p></p> </div> <p> </p> <p style="TEXT-ALIGN: center; PADDING-BOTTOM: 0px; WIDOWS: 2; TEXT-TRANSFORM: none; FONT-STYLE: normal; TEXT-INDENT: 0px; MARGIN: 20px 0px 0px; PADDING-LEFT: 0px; WIDTH: 645px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: 'Microsoft Yahei'; WHITE-SPACE: normal; ORPHANS: 2; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(51,51,51); FONT-SIZE: 16px; FONT-WEIGHT: 400; WORD-SPACING: 0px; PADDING-TOP: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial"><img style="TEXT-ALIGN: center; PADDING-BOTTOM: 0px; BORDER-RIGHT-WIDTH: 0px; FONT-STYLE: normal; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; MAX-WIDTH: 645px; BORDER-TOP-WIDTH: 0px; BORDER-BOTTOM-WIDTH: 0px; BORDER-LEFT-WIDTH: 0px; PADDING-TOP: 0px" alt="" src="http://res.ycnews.cn/a/10001/201908/50adb9e6c532d3e9f1abd670352bc19c.jpeg" data-mce-alias="640?wx_fmt=jpeg&&wxfrom=5&wx_lazy=1&wx_co=1" data-mce-attachid="853216" data-origin-src="http://res.ycnews.cn/a/10001/201908/50adb9e6c532d3e9f1abd670352bc19c.jpeg" data-mce-src="http://res.ycnews.cn/a/10001/201908/50adb9e6c532d3e9f1abd670352bc19c.jpeg"></p> <p> </p> <div align="center"> <p style="PADDING-BOTTOM: 0px; WIDOWS: 2; TEXT-TRANSFORM: none; FONT-STYLE: normal; TEXT-INDENT: 0px; MARGIN: 20px 0px 0px; PADDING-LEFT: 0px; WIDTH: 645px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: 'Microsoft Yahei'; WHITE-SPACE: normal; ORPHANS: 2; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(51,51,51); FONT-SIZE: 16px; FONT-WEIGHT: 400; WORD-SPACING: 0px; PADDING-TOP: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial" align="center"> <div align="left"> 途经徐州市、睢宁县,宿迁市、泗阳县,淮安市,阜宁县、建湖县、盐城市等县市,全线共设11座车站。该工程äº?015å¹?2æœ?8日开工建设,2018å¹?æœ?2日开始铺轨,预计年内建成通车。其中,徐宿淮盐铁路盐城段长çº?2公里,设阜宁南、建湖、盐åŸ?个站ã€?/div> <p></p> </div> <p> </p> <div align="center"> <p style="PADDING-BOTTOM: 0px; WIDOWS: 2; TEXT-TRANSFORM: none; FONT-STYLE: normal; TEXT-INDENT: 0px; MARGIN: 20px 0px 0px; PADDING-LEFT: 0px; WIDTH: 645px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: 'Microsoft Yahei'; WHITE-SPACE: normal; ORPHANS: 2; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(51,51,51); FONT-SIZE: 16px; FONT-WEIGHT: 400; WORD-SPACING: 0px; PADDING-TOP: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial" align="center"> <div align="left"> 据悉,徐盐铁路全线新建的八个车站,也已经全面进入装修阶段ã€?/div> <p></p> </div> <p> </p> <p style="TEXT-ALIGN: center; PADDING-BOTTOM: 0px; WIDOWS: 2; TEXT-TRANSFORM: none; FONT-STYLE: normal; TEXT-INDENT: 0px; MARGIN: 20px 0px 0px; PADDING-LEFT: 0px; WIDTH: 645px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: 'Microsoft Yahei'; WHITE-SPACE: normal; ORPHANS: 2; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(51,51,51); FONT-SIZE: 16px; FONT-WEIGHT: 400; WORD-SPACING: 0px; PADDING-TOP: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial"><img style="TEXT-ALIGN: center; PADDING-BOTTOM: 0px; BORDER-RIGHT-WIDTH: 0px; FONT-STYLE: normal; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; MAX-WIDTH: 645px; BORDER-TOP-WIDTH: 0px; BORDER-BOTTOM-WIDTH: 0px; BORDER-LEFT-WIDTH: 0px; PADDING-TOP: 0px" alt="" src="http://res.ycnews.cn/a/10001/201908/5809fef508143cb9d50f6724e68f2d88.jpeg" data-mce-alias="640?wx_fmt=jpeg&&wxfrom=5&wx_lazy=1&wx_co=1" data-mce-attachid="853218" data-origin-src="http://res.ycnews.cn/a/10001/201908/5809fef508143cb9d50f6724e68f2d88.jpeg" data-mce-src="http://res.ycnews.cn/a/10001/201908/5809fef508143cb9d50f6724e68f2d88.jpeg"></p> <p> </p> <div align="center"> <p style="PADDING-BOTTOM: 0px; WIDOWS: 2; TEXT-TRANSFORM: none; FONT-STYLE: normal; TEXT-INDENT: 0px; MARGIN: 20px 0px 0px; PADDING-LEFT: 0px; WIDTH: 645px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: 'Microsoft Yahei'; WHITE-SPACE: normal; ORPHANS: 2; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(51,51,51); FONT-SIZE: 16px; FONT-WEIGHT: 400; WORD-SPACING: 0px; PADDING-TOP: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial" align="center"> <div align="left"> 作为盐城高铁综合客运枢纽重要组成部分——盐城站主要为站房及站台雨棚两部分,其站房总建筑面ç§?9964.8平方米,由东西子站房和高架候车室组成ã€?/div> <p></p> </div> <p> </p> <p style="TEXT-ALIGN: center; PADDING-BOTTOM: 0px; WIDOWS: 2; TEXT-TRANSFORM: none; FONT-STYLE: normal; TEXT-INDENT: 0px; MARGIN: 20px 0px 0px; PADDING-LEFT: 0px; WIDTH: 645px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: 'Microsoft Yahei'; WHITE-SPACE: normal; ORPHANS: 2; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(51,51,51); FONT-SIZE: 16px; FONT-WEIGHT: 400; WORD-SPACING: 0px; PADDING-TOP: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial"><img style="TEXT-ALIGN: center; PADDING-BOTTOM: 0px; BORDER-RIGHT-WIDTH: 0px; FONT-STYLE: normal; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; MAX-WIDTH: 645px; BORDER-TOP-WIDTH: 0px; BORDER-BOTTOM-WIDTH: 0px; BORDER-LEFT-WIDTH: 0px; PADDING-TOP: 0px" alt="" src="http://res.ycnews.cn/a/10001/201908/3c9597654bf59786d3133f0d8365cff8.jpeg" data-mce-alias="640?wx_fmt=jpeg&&wxfrom=5&wx_lazy=1&wx_co=1" data-mce-attachid="853219" data-origin-src="http://res.ycnews.cn/a/10001/201908/3c9597654bf59786d3133f0d8365cff8.jpeg" data-mce-src="http://res.ycnews.cn/a/10001/201908/3c9597654bf59786d3133f0d8365cff8.jpeg"></p> <p> </p> <p style="PADDING-BOTTOM: 0px; WIDOWS: 2; TEXT-TRANSFORM: none; FONT-STYLE: normal; TEXT-INDENT: 0px; MARGIN: 20px 0px 0px; PADDING-LEFT: 0px; WIDTH: 645px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: 'Microsoft Yahei'; WHITE-SPACE: normal; ORPHANS: 2; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(51,51,51); FONT-SIZE: 16px; FONT-WEIGHT: 400; WORD-SPACING: 0px; PADDING-TOP: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial"> 建湖站位于建湖县主城区以åŒ?公里处,其站房主体结构形式为钢筋混凝土框架结构,屋盖采用钢网架轻型屋盖结构,站台结构形式为钢筋混凝土框架结构ã€?/p> <p> </p> <p style="TEXT-ALIGN: center; PADDING-BOTTOM: 0px; WIDOWS: 2; TEXT-TRANSFORM: none; FONT-STYLE: normal; TEXT-INDENT: 0px; MARGIN: 20px 0px 0px; PADDING-LEFT: 0px; WIDTH: 645px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: 'Microsoft Yahei'; WHITE-SPACE: normal; ORPHANS: 2; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(51,51,51); FONT-SIZE: 16px; FONT-WEIGHT: 400; WORD-SPACING: 0px; PADDING-TOP: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial"><img style="TEXT-ALIGN: center; PADDING-BOTTOM: 0px; BORDER-RIGHT-WIDTH: 0px; FONT-STYLE: normal; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; MAX-WIDTH: 645px; BORDER-TOP-WIDTH: 0px; BORDER-BOTTOM-WIDTH: 0px; BORDER-LEFT-WIDTH: 0px; PADDING-TOP: 0px" alt="" src="http://res.ycnews.cn/a/10001/201908/d8f12221156c568676ce9c51ad78ffe0.jpeg" data-mce-alias="640?wx_fmt=jpeg&&wxfrom=5&wx_lazy=1&wx_co=1" data-mce-attachid="853224" data-origin-src="http://res.ycnews.cn/a/10001/201908/d8f12221156c568676ce9c51ad78ffe0.jpeg" data-mce-src="http://res.ycnews.cn/a/10001/201908/d8f12221156c568676ce9c51ad78ffe0.jpeg"></p> <p> </p> <div align="center"> <p style="PADDING-BOTTOM: 0px; WIDOWS: 2; TEXT-TRANSFORM: none; FONT-STYLE: normal; TEXT-INDENT: 0px; MARGIN: 20px 0px 0px; PADDING-LEFT: 0px; WIDTH: 645px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: 'Microsoft Yahei'; WHITE-SPACE: normal; ORPHANS: 2; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(51,51,51); FONT-SIZE: 16px; FONT-WEIGHT: 400; WORD-SPACING: 0px; PADDING-TOP: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial" align="center"> <div align="left"> 阜宁南站位于阜宁县太平桥村境内,距离阜宁县城区约28公里。设计最高聚集人æ•?00人,年旅客发送量110万人次ã€?/div> <p></p> </div> <p> </p> <div align="center"> <p style="PADDING-BOTTOM: 0px; WIDOWS: 2; TEXT-TRANSFORM: none; FONT-STYLE: normal; TEXT-INDENT: 0px; MARGIN: 20px 0px 0px; PADDING-LEFT: 0px; WIDTH: 645px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: 'Microsoft Yahei'; WHITE-SPACE: normal; ORPHANS: 2; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(51,51,51); FONT-SIZE: 16px; FONT-WEIGHT: 400; WORD-SPACING: 0px; PADDING-TOP: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial" align="center"> <div align="left"> 徐盐铁路的每一步进å±?/div> <p></p> </div> <p> </p> <div align="center"> <p style="PADDING-BOTTOM: 0px; WIDOWS: 2; TEXT-TRANSFORM: none; FONT-STYLE: normal; TEXT-INDENT: 0px; MARGIN: 20px 0px 0px; PADDING-LEFT: 0px; WIDTH: 645px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: 'Microsoft Yahei'; WHITE-SPACE: normal; ORPHANS: 2; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(51,51,51); FONT-SIZE: 16px; FONT-WEIGHT: 400; WORD-SPACING: 0px; PADDING-TOP: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial" align="center"> <div align="left"> 都牵动着盐城人的å¿?/div> <p></p> </div> <p> </p> <div align="center"> <p style="PADDING-BOTTOM: 0px; WIDOWS: 2; TEXT-TRANSFORM: none; FONT-STYLE: normal; TEXT-INDENT: 0px; MARGIN: 20px 0px 0px; PADDING-LEFT: 0px; WIDTH: 645px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: 'Microsoft Yahei'; WHITE-SPACE: normal; ORPHANS: 2; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(51,51,51); FONT-SIZE: 16px; FONT-WEIGHT: 400; WORD-SPACING: 0px; PADDING-TOP: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial" align="center"> <div align="left"> <span style="PADDING-BOTTOM: 0px; FONT-STYLE: normal; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-TOP: 0px">通车的那一å¤?/span></div> <div align="left"> </div> <p></p> </div> <p>      </p> <p>       è¶Šæ¥è¶Šè¿‘äº?/p> <div align="center"> </div> <div align="center"> <p style="PADDING-BOTTOM: 0px; WIDOWS: 2; TEXT-TRANSFORM: none; FONT-STYLE: normal; TEXT-INDENT: 0px; MARGIN: 20px 0px 0px; PADDING-LEFT: 0px; WIDTH: 645px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: 'Microsoft Yahei'; WHITE-SPACE: normal; ORPHANS: 2; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(51,51,51); FONT-SIZE: 16px; FONT-WEIGHT: 400; WORD-SPACING: 0px; PADDING-TOP: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial" align="center"> <div align="left"> 期待ï¼?/div> <p></p> </div> <p></section><section style="BOX-SIZING: border-box !important; TEXT-ALIGN: justify; PADDING-BOTTOM: 0px; WIDOWS: 2; TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); FONT-STYLE: normal; TEXT-INDENT: 2em; MARGIN: 0px 8px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: -apple-system-font, BlinkMacSystemFont, 'Helvetica Neue', 'PingFang SC', 'Hiragino Sans GB', 'Microsoft YaHei UI', 'Microsoft YaHei', Arial, sans-serif; MAX-WIDTH: 100%; WORD-WRAP: break-word !important; WHITE-SPACE: normal; ORPHANS: 2; LETTER-SPACING: 2px; COLOR: rgb(51,51,51); FONT-SIZE: 17px; FONT-WEIGHT: normal; WORD-SPACING: 0px; PADDING-TOP: 0px; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px"></p> <!--EpointContent--></td> </tr> <tr> <td align="right"> <br> </td> </tr> <tr id="trAttach" runat="server"> <td><table id="filedown" cellspacing="1" cellpadding="1" width="100%" border="0" runat="server"> <tr> <td valign="top"></td> </tr> </table></td> </tr> <tr> <td></td> </tr> <tr> <td height="10"></td> </tr> <tr> <td></td> </tr> </table></td> <td bgcolor=ffffff width=20 align=center></td></tr></table> <!-------------结尾-------------------------------> <table width="1000" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" align=center bgcolor=ffffff> <tr><td bgcolor=ffffff height=5 align=center></td></tr></table> <table width="1000" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" align=center> <tr><td height=3 align=center colspan="2"></td></tr> <tr> <td height=150 align=center>射阳县招商投资促进中å¿?主办<br>招商热线ï¼?515-82356518 82356578 传真ï¼?515-82357028<br>地址:射阳县幸福大道东首(政府大楼) 邮编ï¼?24300 Email:syxzsbgs@163.com<a href=http://admin.sheyang.gov.cn target=_blank>网站管理</a> <a target=_blank>苏ICPå¤?5003196å?/a></td></tr></table> <a href="http://www.eottspa.com/"></a> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body></HTML>